Spolky

Rybník má poměrně bohatou spolkovou tradici, přinášíme přehled všech spolků, které u nás působí, nebo působily (cca v uplynulých 50 letech).
Mladí požárníci zahájili svou činnost v obci Rybník již v roce 1974 pod vedením předsedy J. Starinského.
Sdružuje obyvatele obce Rybník – část Závist, kteří užívající vodu z původního lesního vodovodu.
Český svaz žen byl v obci Rybník založen kolem roku 1967.
Český červený kříž byl v obci Rybník založen již kolem roku 1967.
Už zaniklý spolek mladých lidí z obce Rybník založen v 70. letech minulého století.

Spolupracujeme

Obec Rybník  je také členem níže uvedených skupin a spolků, v jejichž rámci se podílí na regionálních projektech rozvoje venkova.

MAS Český les

Svazek obcí Domažlicko