SDH Rybník

Mladí požárníci zahájili svou činnost v obci Rybník již v roce 1974 pod vedením předsedy J. Starinského. Vedení a učení místních požárníků měl na starosti pan V. Smetka. V dalších letech se na pozici předsedy průběžně střídali F. Skala, V. Bauman a J. Strnad. 

Prvním automobilem užívaným pro výjezdy k požárům i na hasičské soutěže byla cisterna ZIL 131. Tento původně bojový automobil ruské výroby dosahoval spotřeby až 100 litrů paliva na 100 kilometrů.

V roce 1990 byl předseda dobrovolných hasičů, J. Strnad zvolen starostou obce Rybník. V 90. letech došlo také ke změně názvu vedoucí pozice z dosavadního předsedy na starostu hasičů.

V tomto období se také podařilo získat nové vozidlo Praga V3S-terénní z Nemanic, které bylo později věnováno do muzea v Postřekově. Nově bylo zakoupeno zásahové vozidlo značky Škoda-Trambus RTH od SDH Domažlice. 

Od roku 1991 se sbor začal potýkat s ubýváním členů způsobeným především odlivem obyvatel za prací. V tomto roce dosáhl celkový početní stav pouhých 9 členů – zásahové mužstvo. Během těchto let až do roku 2000 byl velitelem sboru pan V. Smetka, který v SDH Rybník působil skoro 30 let.

Roku 2001 uspořádala obec Rybník velkou hasičskou soutěž, na kterou se sjelo celkem 16 týmů z Domažlic, Horšovského Týna, Holubče, Kříže, Hostouně a dalších měst a obcí. V roce 2010 získal sbor - s ohledem na havarijní stav původní budovy - novou hasičskou zbrojnici. SDH Rybník je s ohledem na velikost sboru nadstandardně vybaven: cisterna Škoda 706, PDS  92 stříkačka, plovoucí čerpadlo, zásahové obleky včetně obuvi atd.

Do činnosti členů SDH Rybník patří kromě tréninků a účasti na soutěžích především organizace nejrůznějších kulturních akcí, účast na brigádách a mnoho dalšího. 

V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu(listí, klest, shrabaná tráva apod.) dodržujte tato pravidla…