Švarcava

Ves Švarcava (německy Schwarzach, někdy též Böhmisch Schwarzach) původně stávala v místech dnešního hraničního přechodu Schwarzach. Stavebně se vlastně jednalo o část obce Schwarzach, která dodnes stojí za potokem na bavorské straně hranice.

První zmínky o vsi jsou z poloviny 17. století, kdy se zde začalo vybírat hraniční mýto. V roce 1644 je dokumentována existence zájezdního hostince. Hraniční přechod a celnice zde fungovaly až do připojení pohraničního území Československé republiky k nacistickému Německu v roce 1938. Před válkou zde stávalo 19 usedlostí, po roce 1945 byl hraniční přechod uzavřen a po odsunu německého obyvatelstva nebyla osada znovu dosídlena. V 50. letech pak byla zcela zničena. Hraniční přechod byl po roce 1990 obnoven, zástavba však zmizela bez výraznějších stop.

Na odlesněném návrší jižně nad osadou (nad údolím hraničního Černého potoka) stával tzv. Dianin Dvůr.

Text: obec Rybník


Mapa