Kaple Panny Marie Bolestné, Dobrá Voda u Pocinovic

Známé poutní místo tvoří kaple Bolestné Matky Boží a kaplička nad studánkou léčivé vody. Obě kaple jsou kulturními památkami České republiky.

Podle legendy zde v 17. století voda ze studánky vrátila zrak slepé pasoucí se kobyle, které voda stříkla do očí. Ke studánce začali proudit poutníci z širokého okolí, lidé slepí, chromí, nemocní.

Nad pramenem byla postavena dřevěná kaplička s vyzděnou studánkou. V roce 1906 však vyhořela. Na jejím místě byla postavena nová, tentokrát už zděná kaplička obdélníkového půdorysu.

Sousední kaple Bolestné Matky Boží má osmiboký půdorys, vznosnou kopuli a připomíná drobnější renesanční stavby z Říma. Vysvěcena byla 13. října 1873 za přítomnosti 9 kněží a více než 10 tisíc věřících. Stavba architektonicky připomíná některé drobnější renesanční stavby z Říma.

Poutní místo je zasvěceno Panně Marii Bolestné. V liturgickém kalendáři připadá tento na svátek 15. září. V polovině září se zde pravidelně schází z různých koutů Domažlicka i Klatovska a širšího okolí, aby zde slavili poutní mši svatou.

Od železniční trati v Pocinovicích vede ke kapli křížová cesta z roku 1882. Je tvořena čtrnácti kamennými kapličkami s nikou a křížem na vrcholu.

Jak se tam dostaneme:

Z Pocinovic po zelené turistické značce. Z pocinovické návsi nebo nádraží cca 2 km. Za tratí zelená značka kopíruje křížovou cestu. Jde o středně náročné stoupání. Lze doporučit i jako rodinný výlet, díky křížové cestě se ani děti nenudí.

Nejkratší cesa vede ze silnice Libkov – Běhařov, po zelené značce, cca. 200 m pohodlného klesání.

Jinou možností je žlutá turistická značka z Dlažova (4,5 km), případně z parkoviště pod rozhlednou na Markétě (2,5 km).


(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Mapa