Lučina (Grafenried)

Zaniklá obec v těsné blízkosti hranice s Bavorskem s postupně obnovovanými základy budov. Informační tabule o životě místních obyvatel i Železné oponě, která znamenala konec obce.

Původně bavorská obec je poprvé zmíněna v roce 1282. Po úpravě hranic v roce 1764 připadla do Čech. Část obce (nyní Untengrafenried) zůstala na bavorské straně, jde o typickou bavorskou vesničku.

Místní obyvatelé se živili ve sklárnách, tkalcovstvím a chovem dobytka.

V českém Grafenriedu v roce 1913 žilo 289 obyvatel v 38 usedlostech. V obci byly čtyři obchody, pivovar, tři hostince, škola, cihelna. Pracoval zde pekař, řezník, kovář, kolář, truhlář,…

Roku 1930 obývalo obec 231 Němců a 14 Čechů.

Po roce 1945 byli původní obyvatelé odsunuti, obec byla částečně dosídlena. V důsledku budování Želené opony byly počátkem padesátých let obyvatelé vystěhováni a téměř všechny budovy zbořeny.

Několik budov bylo využíváno pohraniční stráží, zachovaly se z nich zříceniny.

Barokní kostel sv. Jiří z roku 1775 (vzniklý dostavbou původní kaple z 1. poloviny 17. století) se zpustlý na bývalé návsi zachoval až do začátku sedmdesátých let, poté byl zbořen. Základy kostela se péčí místních rodáků a českých historiků podařilo v roce 2011 obnovit. Nad oltářem je umístěna kopie obrazu grafenriedské madony. Kostel byl opět vysvěcen v roce 2012.

Na návsi stojí pět mohutných lip, pod nimi je umístěn podstavec, na kterém byla umístěna socha sv. Jana Nepomuckého.

Poté co projdeme základy bývalé farní budovy z roku 1787, dostaneme se před hřbitovní bránu částečně zachovalého hřbitova.

Potomci místních rodáků obnovují ve spolupráci s českými historiky zbytky budov. Jejich obětavou péčí tak vzniká unikátní pietní místo a prostor česko-německého smíření.

Na četných informačních tabulích se dočteme o původních obyvatelích obce, unikátní jsou informace i o Železné oponě, která znamenala konec této kdysi významné vesničky.

Jak se tam dostaneme:

Autem + pěšky

Z Domažlic se autem vydáme na Klenčí pod Čerchovem a hraniční přechod Lísková. Hned za přechodem odbočíme vpravo a pokračujeme do obce Untergrafenried, zaparkujeme cca. 100 m od hranice. Přes hraniční přechod pro pěší a cyklisty pokračujeme po zelené značce pohodlnou cestou pešky necelý kilometr.

Na kole

Po cyklotrase Eurovelo 13 z obce Rybník. Cesta vedoucí mnoha zaniklými obcemi má délku 13 km.
(c) Text: ŠumavaNet.CZ

Mapa