Český červený kříž

Český červený kříž byl v obci Rybník založen již kolem roku 1967.

V této době měla organizace celkem 24 členů a předsedkyní byla paní J. Andrlová. Vedení deníku o této organizaci zajišťovala od roku 1972 paní Gocoláková.

K 31.12.2010 má tato organizace v obci Rybník pouze 7 členů.  

Více o Českém červeném kříži zde.