Český svaz žen

Český svaz žen byl v obci Rybník založen kolem roku 1967. V této době měl svaz 24 členek a předsedkyní byla paní A. Gocoláková, která od roku 1972 zajišťovala také vedení deníku této organizace. K 31. 12. 2010 se  počet členek snížil na pouhých 12.