Vodovod Závist

Spolek Vodovod Závist je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek má sídlo na adrese: Závist 14, 345 25 Rybník.

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčila část obyvatel obce Rybník – část Závist, kteří užívají vodu z původního lesního vodovodu nacházejícího se v katastrálním území Závist, k aktivní činnosti na jeho obnovu, udržování, opravy a na ochranu vodního zdroje, na který je vodovod napojen, jakož i k popularizaci tohoto cíle a k vykonávání obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Formami činnosti spolku
jsou zejména praktická činnost na obnově, údržbě a opravách lesního vodovodu, spolupráce s obecními úřady, orgány životního prostředí a jinými subjekty, účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, organizování a účast v kampaních a petičních akcích na ochranu přírody.

Spolek byl založen v roce 2018
a je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce číslo 8518.

IČO: 07071981

Kontakt:

Vodovod Závist z.s.
Závist 14
345 25 Rybník

Tel.: 379 484 150,
E-mail: roubin@seznam.cz