Návrší Baldov u Domažlic - památník, kaple Nejsvětější Trojice

Návrší Baldov je známé vycházkové místo vzdálené necelé 3 km vzdálené od centra Domažlic.

Z vršku je nádherný rozhled do okolí, na město i Český les.

Na baldovském návrší stojí ve stínu lip barokní šestiboká kaple Nejsvětější Trojice z 18. století.

V těsném sousedství je vystavěn národní památník slavné husitské bitvy z 14. srpna 1431 u Domažlic. Když křižáci uslyšeli zpěv husitů, bez boje utekli a papežský prelát kardinál Cesarini při svém útěku ztratil klobouk.

Základna (podstavec) památníku je z roku 1931, má tvar kvádru. Na podstavci jsou uvedeny letopočty a názvy vítězných husitských bitev. K vybudování 18 m vysokého památníku – rozhledny však už nedošlo a na místě více než 80 let zůstala pouze základna.

V roce 2015 byl klatovským sochařem Václavem Fialou na základně odhalen nový pomník - kalich o hmotnosti 50 tun a výšce 6 metrů.

6. července 2017, tedy na výročí 602. let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici se na vrchu Baldov u Domažlic konala netradiční slavnost – „Pozvání na kávu“. Klatovský sochař Václav Fiala totiž objevil v podstavci pomníku základní kámen se schránkou z roku 1931. Obsah schránky byl dán k prozkoumání do Horšovskotýneckého muzea. Kromě dobových předmětů v něm byla i listina, ve které jsou uvedeny podrobnosti o stavbě základů pomníku a plánech na další dostavbu památníku.

6. července 2017 byla tato schránka slavnostně uložena do základního kamene, který byl z podstavce vyňat a je umístěn před památníkem.

Jak se tam dostaneme:

Z centra Domažlic vede na Baldov zeleně značená Sochařská naučná stezka. Od okraje Týnského předměstí nás čeká na 1,5 km celkem 7 zastavení. Celkem po zelené značce 3 km (možno se autem přiblížit až na Týnské předměstí a centru tak zkrátit na polovinu).

Jinou možnost je po žluté značce/cyklotrase z Luženiček.

Text: ŠumavaNet.CZ
Foto: Jiší Strašek, ŠumavaNet.CZ


Mapa