Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Rybník

2.

Důvod a způsob založení

Obec Rybník vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 7 členů

Státní správa
starosta - Ing. Miroslav Kadlec

místostarosta - Karel Mařík, Jan Cerman

účetní, ohlašovna - Helena Konopíková
 

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Rybník

ulice a čp. Rybník 10
PSČ 345 25 Obec Hostouň

 

       
Kancelář starosty: 379 496 332 mobil: 731 145 403
Kancelář: 379 496 332    
Fax: 379 496 332    
E-mail: rybnik@obecni-urad.net
Internet. stránky: www.obec-rybnik.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Rybník

Rybník 10
345 25 Hostouň

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Rybník

Rybník 10
345 25 Hostouň

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí

Úterý

8.00 - 12.00

    ZAVŘENO

13.00 - 17.00

 

 

 

Středa

Čtvrtek

Pátek

8.00 - 12.00

   ZAVŘENO

   ZAVŘENO

13.00 - 17.00

 

 

 

 

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 379 496 332
Fax: 379 496 332
Kancelář starosty
Tel: 379 496 332
Mobil: 731 145 403
e-mail: rybnik@obecni-urad.net

4.5.

Čísla faxu

Fax:379 496 332

4.6.

Adresa internetové stránky

www.obec-rybnik.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

rybnik@obecni-urad.net

4.8.

Další elektronické adresy

 

5.

Bankovní spojení

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

Bezhotovostní platby

  • Číslo účtu: 5022-321/0100
  • bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
  • Variabilní symbol pro jednotlivé platby si občané vyžádají na Obecním úřadě.

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech. Žádáme o dodržování data splatnosti.

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce
 

  • poplatky za odpad
  • poplatky ze psů
  • poplatek za užívání veřejného prostranství

6.

00253707

7.

DIČ

obec není plátce DPH

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2011

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Rybník

- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Rybník

a nebo zde...

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Rybník vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy   

  V současné době  úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům. 

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obci Rybník poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva za rok 2010