Navigace

Obsah

 

Tipy na výlety

Nejzajímavější objekty v okolních městech

 

 • město Poběžovice

  Poběžovický zámek stojí na mírné vyvýšenině ve středu obce. Jádro sídla tvoří dvoupatrové budovy seskupené kolem malého čtvercového nádvoří. Zdivo objektu pochází převážně z gotického hradu, vybudovaného ve druhé pol. 15. století Dobrohostem z Ronšperka. V té době byl hrad opevněn hlubokými příkopy a obehnán hradbami předhradí. Renesanční přestavby uskutečněné Švamberky i barokní úpravy sídla, které probíhaly za Matyáše Bohumíra Wunschwitze, se dotkly především slohové úpravy fasád a drobnějších přestaveb. Také poslední majitelé Coudenhovové do původní stavby příliš nezasahovali. Z iniciativy podivínského hraběte Jana Evangelisty Coudenhova (+1965) byla roku 1923 vystavěna spojovací brána mezi zámkem a objektem bývalého předhradí a v roce 1937 dostavěna horní část zámecké věže. Po r. 1945 zámek krátce využívá útvar Pohraniční stráže. Později byl pustnoucí objekt ponechán osudu. Po r. 1989 bylo z iniciativy tehdejšího MNV započato s jeho nákladnou rekonstrukcí. Po opravách bude objekt využíván městem. Svoje prostory zde získá také muzejní expozice Panevropského hnutí, které dál šíří myšlenky svého zakladatele Richarda Mikuláše Coudenhova.

   

  Židovský hřbitov upomíná na  výrazné židovské osídlení města. Hřbitov židovské náboženské obce se nachází asi 600 m od severozápadního okraje města mezi silnicí do Drahotína a železniční tratí. Zájemce jej nemůže přehlédnout, shluk stromů uprostřed pole je velmi výrazný, nicméně nejlepší cesta ke hřbitovu vede polní cestou podél trati a u podjezdu se pak návštěvník vydá v poli vyjetou cestou traktory. Letos má snad být ke hřbitovu zřízen nějaký lepší přístup. Dobře dochovaná zeď se zbytkem konanitské branky a hlavním vchodem s umělecky kovanou bránou ohraničuje poměrně velký prostor. Stáří hřbitova není známo, ale podle nalezených náhrobků ve střední části hřbitova, lze jeho založení datovat okolo r.1560. Náhrobky jsou tradičně orientovány východním směrem. V různém stavu je zde dochováno okolo stovky stél a jejich torz, jimž vévodí veliká a reliéfní maceva (z hebr. macevot tj.náhrobek) rabína Joela Ranschburga z r.1820, kdy tento muž zemřel ve věku 106 let. Poslední opravy zde proběhly v r.1929, v této době se zde nacházelo okolo 600 hrobů se 495 náhrobky.Většina náhrobků byla ale ze hřbitova kolem roku 1936 odvezena a použita na zpevnění základů poběžovické školy. Pohřebiště je průběžně citlivě opravováno od r.2006 díky péči a zájmu Občanského sdružení Abraham.
   .
 • město Horšovský Týn
  Raně gotický hrad a renesanční zámek - NKP. Dnešní město Horšovský Týn, ležící na obou březích Radbuzy, vzniklo v místech, kde obchodní cesta vedoucí z Řezna k Plzni a Praze přetínala řeku. Osídlení v této lokalitě je archeologickými nálezy doloženo již v 10. století. Prokazatelně byla hradní ostrožna osídlena od poč. 11. století, kdy byla její část obehnána hrazením ze dvou řad kůlů. Narozdíl od okolní krajiny nevlastnil v raném středověku zdejší území panovník, ale pražské biskupství, později arcibiskupství.
 •  
 • město Bělá nad Radbuzou
  Město charakterizuje starobylý barokní most se sochami světců. Ten spojuje oba břehy Radbuzy. Byl postaven kněžnou Metternichovou zřejmě v letech 1723 – 1725 podle vzoru pražského Karlova mostu. Má 8 oblouků a nese šest barokních soch svatých. Jsou to Panna Marie Neposkvrněná, sv. Michael, sv. Václav, sv. Jan Nepomucký, sv. Erasmus a sv. Antonín z Padovy. Most byl dopravní stavbou i kultovním místem, konaly se na něm pouti, sloužily pobožnosti.

 

 • město Domažlice

  Pohraniční a kdysi též královské město Domažlice se sousedním Chodskem patří k turisticky nejatraktivnějším místěm západních čech. Bohatou historii kraje zde působivě dotváří klidná a průmyslem nedotčená krajina českého lesa. Regionem dnes, stejně jako v dávné minulosti, prochází důležitá mezinárodní komunikace, která po staletí spojuje území Bavorska s českým vnitrozemím.

  Domažlice-centrum Chodska, městská památková rezervace, Chodský hrad, arciděkanský kostel s okrouhlou věží – 56m – s rozhledem do dalekého okolí, nedaleko je poutní místo Vavřineček, Muzeum Chodska, Muzeum J. Jindřicha, Galerie bratří Špillarů 

  Nejvýznamější kulturní akcí ve městě Domažlice jsou chodské slavnosti-Vavřinecká pouť.

  více o slavnostech zde....

 

Sportovní vyžití